Ogólne warunki handlowe

1. zawarcie umowy

Rezerwacji można dokonać na kilka sposobów:

1.1 Za pośrednictwem wiążącego wniosku o rezerwację. Wiążący wniosek o rezerwację złożony przez gościa jest natychmiast wiążący. Jeśli system rezerwacji wynajmującego zaakceptował wiążące zapytanie o rezerwację, GOŚĆ otrzyma od wynajmującego potwierdzenie rezerwacji, pod warunkiem, że wynajmujący wyrazi zgodę na rezerwację, z prośbą o zapłatę całkowitej ceny zgodnie z poniższymi zasadami.

1.2 Za pośrednictwem oferty złożonej gościowi przez wynajmującego. Oferta musi być podpisana przez najemcę i otrzymana przez wynajmującego w ciągu 5 dni. Po zaakceptowaniu oferty przez wynajmującego, najemca otrzyma potwierdzenie rezerwacji z prośbą o zapłatę całkowitej ceny w wymaganej formie. Jeśli termin zwrotu nie zostanie dotrzymany, oferta jest nieważna.
Zawierając umowę i dokonując płatności, gość potwierdza, że zapoznał się z regulaminem obiektu i akceptuje go, a także wyraża zgodę na przesyłanie faktur na adres e-mail gościa podany w zapytaniu o rezerwację.

 

2. płatność

Całkowita kwota zostanie przelana na nasze konto natychmiast po potwierdzeniu rezerwacji.
Koszty płatności, w szczególności przelewów bankowych z zagranicy, ponosi Gość.
Po dokonaniu rezerwacji dostępne są również opcje płatności Sofortüberweisung, S€PA, Przelewy24 (P24) i Blik.

 

Anulowanie

Elastyczna oferta 

Rezerwacja może zostać anulowana bezpłatnie do 30 dni przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub niepojawienia się Gościa w obiekcie, obiekt obciąży Gościa opłatą w wysokości 50 % wartości rezerwacji. 

Oferta bezzwrotna

Aby potwierdzić rezerwację, należy uiścić z góry pełną opłatę za pobyt. W przypadku anulowania rezerwacji, zmiany jej terminu lub niepojawienia się Gościa w obiekcie w dniu przyjazdu Gościom nie przysługuje zwrot kosztów.

 

4. przylot i odlot

Apartamenty mogą być zajmowane od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i muszą zostać opuszczone do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
Jeśli zarezerwowany przedmiot najmu nie jest dostępny na czas z powodu niekorzystnych okoliczności, najemca musi wyznaczyć wynajmującemu okres karencji do godziny 18:00 w dniu przyjazdu, aby zaradzić tej sytuacji.
Wyjazd musi nastąpić przed godziną 11 rano.
Jeśli czas odlotu zostanie przekroczony o więcej niż 30 minut, naliczona zostanie dodatkowa opłata za nocleg.
Inne godziny przyjazdu i wyjazdu mogą zostać ustalone indywidualnie z wynajmującym.

 

5. warunki korzystania z mieszkania

W godzinach 22:00-07:00 w całym obiekcie obowiązuje cisza nocna.
W mieszkaniu i w budynku obowiązuje zakaz palenia.
Zwierzęta nie są dozwolone.
W przypadku pobytów kilkutygodniowych ręczniki i pościel zmieniane są co tydzień.
Zabrania się blokowania schodów i korytarzy rowerami, wózkami dziecięcymi lub innymi dużymi przedmiotami.
Na czas wynajmu mieszkania Gość zobowiązany jest do wyłączenia światła, zamknięcia okien i drzwi.
Mieszkanie wakacyjne zostanie przekazane przez wynajmującego w czystym stanie z pełną inwentaryzacją.
Najemca zobowiązuje się traktować wynajmowaną nieruchomość (mieszkanie, inwentarz i obiekty zewnętrzne) z należytą starannością. W przypadku wystąpienia szkód w okresie wynajmu, gość jest zobowiązany do poinformowania nas o tym. Gość jest również odpowiedzialny za winy swoich współtowarzyszy podróży.
W dniu wyjazdu mieszkanie należy posprzątać miotłą, a śmieci wyrzucić do przeznaczonych do tego celu pojemników, które znajdują się w garażu (piętro -1, w kierunku wyjścia z garażu). Naczynia należy pozostawić czyste w szafkach kuchennych.
Jeśli gość skróci pobyt, wynajmujący nie zwróci pieniędzy za niewykorzystany czas.

 

6. opłaty dodatkowe

Jako zabezpieczenie umeblowania i wyposażenia Goście zobowiązani są wpłacić depozyt w wysokości 400 PLN. 

Opłata klimatyczna wynosi 2,50 zł za osobę za noc.

Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego w wynajmowanej nieruchomości, inwentarzu, np. uszkodzenie podłogi lub mebli. Obejmuje to również koszty zagubionych kluczy.
Wyłączone z tego są szkody spowodowane siłą wyższą.
W przypadku następujących rażących naruszeń niniejszego regulaminu gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w ciągu 7 dni od daty powzięcia wiadomości o wyrządzonych szkodach.
Wszelkie szkody powstałe po odebraniu mieszkania podlegają zwrotowi w wysokości kosztów nabycia lub kosztów naprawy powiększonych o opłatę manipulacyjną.

 

7. ochrona danych

Gość wyraża zgodę na przechowywanie, modyfikację i/lub usunięcie danych osobowych wymaganych w ramach zawartej z nim umowy. Wszystkie dane osobowe będą traktowane z zachowaniem całkowitej poufności.

 

8. zostać

W przypadku korzystania z mieszkania wakacyjnego niezgodnie z warunkami umowy, takimi jak podnajem, przeludnienie, zakłócanie spokoju domowego itp. oraz w przypadku niezapłacenia pełnej kwoty czynszu, umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia. Zapłacony czynsz pozostaje u wynajmującego.

 

9 Odpowiedzialność wynajmującego

Wynajmujący ponosi odpowiedzialność w zakresie obowiązku starannego przedsiębiorcy za prawidłowe udostępnienie przedmiotu najmu. Odpowiedzialność za wszelkie awarie lub zakłócenia w dostawie wody lub energii elektrycznej, a także zdarzenia i konsekwencje spowodowane siłą wyższą są niniejszym wyłączone.6